top of page
Søk stipendplass

Norske Grafikeres Verksted har gleden av å utlyse 8 stipendplasser for 2024/25 av 3 måneder, støttet av Norske Grafikeres Fond. Det innebærer gratis verkstedsplass med tilgang 24/7 og fri bruk av presser og produksjons-utstyr (forbruksmaterialer ikke inkludert). Fire verkstedsplasser er forbeholdt en fersk kunstner, dvs innen ca fem år etter utdanning. Send søknad med noen bilder, kort bio og litt om hva du vil jobbe med (teknikk, evt prosjekt). Du kan alternativt søke om en periode på 6 måneder, begrunnet i et spesielt prosjekt eller situasjon. Vi svarer på søknadene medio mai, og stipendplassene blir tilgjengelige i løpen av perioden fra 1. juni 2024 til 1. juni 2025 etter nærmere avtale. Vi forsøker å fordele stipendperiodene utover året, så skriv i søknaden dersom du har ønsker med hensyn på arbeidsperiode. Hvis du vil besøke verkstedet på Kalbakken er du velkommen på torsdager – da er verksmester Lars tilstede fra kl 9-15.30.

Søknadsfrist 31. april

Søknad sendes til

bottom of page