top of page
19122117web 2.jpg
Logo_Sparebankstiftelsen_DNB.jpg

Foto av Helene Fjell

Åpent verksted for ungdom

Selvportrett i koldnålsteknikk

Støttet av Sparebankstiftelsen har vi to ganger gjennomført et samarbeid med Apalløkka ungdomsskole der alle elever på 8. trinn har trykket et selvportrett på verkstedet.

Her presenteres et lite utvalg av de mange fine selvportrettene fra høsten 2019 og 2021.

Koldnål er en grafisk teknikk under samlebetegnelsen dyptrykk, hvor fargen blir liggende i furer i trykkplaten og overført til fuktet papir som kjøres med stort trykk, gjennom grafikkpresser.

 

Alle elevene på 8 trinn, 146 ungdommer, har risset inn sitt selvportrett. Portrettene er deretter trykket i flere eksemplarer på verkstedets presser. Formatet er 30 x 20 cm.

Avbildning av menneskefiguren og portretter av mennesker er
en fellesmenneskelig kulturarv, der selvportretter – selvbilder – står i en særstilling som kilde til selvinnsikt og refleksjon. Intensjonen var å vise ungdommen en rik tradisjon og oppmuntre dem til å løse oppgaven med selvportrett uten å være bundet til et skjema. Et viktig mål har vært å fremme tegneglede og å gi ungdommen mot til å tegne!

04apal portrett 4
IMG_5631
IMG_5642
IMG_5644
bottom of page